Đặt Textlink của bạn ở đây trungvu.net Liên hệ quảng cáo: 0969 351 812. Email: trungvux@gmail.com
CUỘC BẦU CỬ HOA KỲ NĂM 2020
Trung tâm thông tin bỏ phiếu
Người đắc cử tổng thống
Joe Biden
DC
Dân chủ
Nguồn dự đoán: Reuters/NEP/Edison, The Associated Press, CNN, ABC News, NBC News, CBS News, USA Today, The New York Times, The Washington Post, Fox News, The Wall Street Journal
Bước tiếp theo trong quy trình bầu cử là gì?
Vào ngày 06/01, Quốc hội sẽ họp để kiểm phiếu đại cử tri và xác nhận người đắc cử tổng thống.

Tránh thông tin sai sự thật
 

Những bài viết về cuộc bầu cử do các bên xác minh dữ kiện độc lập, đã được chứng nhận cung cấp.
Kết quả bầu cử tổng thống
Joe Biden
Donald Trump
306
270 phiếu đại cử tri để thắng
232
))}))}
Đảng Dân chủ
Đảng Cộng hòa
Phiếu đại cử tri là gì?
Dự đoán kết quả Thượng viện
Đảng viên Đảng Dân chủ
Đảng viên Đảng cộng hòa
48
51 ghế để đạt đa số
50
Đã giành được 1 ghế
Thua 1 ghế
Dự đoán kết quả Hạ viện
Đảng viên Đảng Dân chủ
Đảng viên Đảng cộng hòa
222
218 ghế để đạt đa số
210
Thua 9 ghế
Đã giành được 10 ghế
Bạn đã xem hết rồi
Hãy quay lại sau để xem thêm thông tin mới.
Trung tâm thông tin bỏ phiếu bao gồm thông tin không thiên vị từ nhiều nguồn. Bạn có thể truy cập vào trang web bầu cử của tiểu bang để xem thông tin chính thức của chính phủ. Để tìm hiểu thêm về nội dung bạn thấy trong Trung tâm thông tin bỏ phiếu, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp.